tư vấn miễn phí:

+84-363676659

Kiến thức về dây chuyền sản xuất tự động hóa

查看分类

Kiến thức về dây chuyền sản xuất tự động hóa

Liên hệ

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT TAI NGHE TỰ ĐỘNG HÓA CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG MINH OKATA

Ngày đăng:2021-09-23 11:45:23  Lượt xem:
DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT TAI NGHE TỰ ĐỘNG HÓA CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG MINH OKATA

Mô tả tóm tắt dây chuyền sản xuất tai nghe:

1、Thiết kế tiêu chuẩn hóa và mô-đun hóa: thực hiện sản xuất linh hoạt và mở rộng linh hoạt tiếp sau trong dây chuyền sản xuất 

2、Sử dụng cánh tay robot: để đạt được sự tự động hóa và trí tuệ hóa trong sản xuất (thực hiện được việc truyền tin tức và truyền số liệu giữa các thiết bị).

3、Thiết kế phổ biến: Workstation (Máy trạm) có đặt trước phạm vi kích thước sản phẩm và trong phạm vi kích thước này thiết bị đều có thể sử dụng được

4、Thiết kế kiểu máy trạm: Một máy trạm hoàn thành việc sản xuất một hoặc nhiều trình tự và một dây chuyền sản xuất bao gồm nhiều máy trạm.

5、Đồng bộ tiêu chuẩn hóa vật liệu:

Cánh tay robot gắp và sắp xếp nhanh chóng, tiết kiệm thời gian( cải thiện tiêu chuẩn hóa cách lưu trữ vật liệu hiện có và tiêu chuẩn hóa vật liệu khi thiết kế nghiên cứu sản phẩm mới)

6、Thiết kế thống nhất khu vực lên liệu (thiết kế thống nhất khu vực lên liệu ở phía ngoài cùng của thiết bị, thuận tiện cho nhân viên bổ sung nguyên liệu)


Ghi chú:

1.Tấm ngăn được công nhân đặt vào bàn nâng, sau khi giác mút dính lấy 1 PCS tấm ngăn, bàn nâng đưa một vật liệu lên, cho đến khi bàn nâng không còn tấm ngăn nào, tay robot lấy một tấm ngăn của bộ máy khác, công nhân đến bổ sung liệu

2.Có hai máy vận chuyển vật liệu, sau khi tay robot gắp ở bàn nâng một không có tấm ngăn nào, sẽ tiếp tục gắp vật liệu ở bàn nâng khác, công nhân vận chuyển liệu cho bàn nâng trống, tấm ngăn thiết kế phương pháp bổ sung liệu là kiểu nạp , thuận tiện cho công nhân có thể bổ sung liệu mà không cần dừng máy


Quy trình làm việc:

1.Sau khi dán nhãn mặt bên ngoài hộp, di chuyển đến vị trí đóng gói trung chuyển sản phẩm

2.Giác hút cánh tay robot trục Z hút phía đáy tấm ngăn bỏ vào trong hộp, tiếp tục gắp 4PCS sản phẩm vào trong hộp , rồi hút đỉnh tấm ngăn đặt vào hộp