tư vấn miễn phí:

+84-363676659

Bách khoa công nghệ

Liên hệ

Ứng dụng hệ thống điều khiển plc trong máy bắn vít tự động

Ngày đăng:2022-03-10 13:15:59  Lượt xem:
Ứng dụng hệ thống điều khiển plc trong máy bắn vít tự động

Hiện nay, nước ta đã bước vào thời đại tự động hóa, dù là máy hàn tự động hay máy bắn vít tự động, điều khiển giao diện người-máy PLC đều được sử dụng để điều khiển tự động, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất tốt hơn, tăng sản lượng, rút ngắn thời gian giao hàng và thu được nhiều lợi nhuận hơn cho công ty!


 

Lập trình PLC là một vấn đề then chốt trong ứng dụng của máy bắn vít tự động PLC. Ngôn ngữ lập trình bao gồm danh sách lệnh, sơ đồ bậc thang, sơ đồ trình tự điều khiển, sơ đồ khối chức năng, v.v. trong số đó, sơ đồ bậc thang tương đối trực quan và đối với kỹ thuật viên có kinh nghiệm nhất định về ứng dụng bộ Interceptor rơ-le mà nói thì đây là ngôn ngữ tương đối phổ biến hay được sử dụng


 

Các phương pháp và kỹ thuật lập trình PLC cho máy bắn vít tự động có phương pháp thực nghiệm, phương pháp chuyển đổi, phương pháp logic, phương pháp thực nghiệm dựa trên một số mạch điển hình và theo yêu cầu cụ thể của hệ thống điều khiển của máy bắn vít tự động, trải qua nhiều lần chạy thử, sửa đổi và hoàn thiện, cuối cùng có thể thu được sơ đồ bậc thang ưng ý.


Khi sử dụng phương pháp thực nghiệm để thiết kế sơ đồ bậc thang, có thể tham khảo sơ đồ bậc thang của một số khâu cơ bản và một số kinh nghiệm lập trình trước đó, phương pháp chuyển đổi là chuyển sơ đồ mạch rơle thành sơ đồ bậc thang PLC có chức năng tương tự. Hệ thống điều khiển rơle đã được sử dụng trong thời gian dài và thử nghiệm, đã được chứng minh là có thể hoàn thành các chức năng điều khiển mà máy bắn vít tự động yêu cầu, sơ đồ mạch rơle có nhiều điểm tương đồng với sơ đồ bậc thang PLC.


Vì vậy, sơ đồ bậc thang PLC được thiết kế theo sơ đồ mạch rơ le, phương pháp logic là ứng dụng đại số logic vào phương pháp và hình thức tổ hợp logic để thiết kế chương trình. Vì vậy, về bản chất chương trình sơ đồ bậc thang PLC là sự kết hợp giữa logic and, or, not, cũng có thể biểu thị bằng biểu thức hàm số logic, mà máy bắn vít tự động cũng được vận dụng những phương pháp này.